Бонита модел

 • 511 EUR - 729 EUR
  Цена:
 • Преговарати
  Цена закупа:
 • UV отпорна, временске услове

 • Варови чине овај 100% водоотпоран шатор

 • Повећана отпорност лома због јаких додатних појачања

 • Прозор: 1.42 м х 1,27 м

 • 3х4x2,2 – набавна цена: 511 EUR

 • 3х6x2,2 - набавна цена: 715 EUR

 • 4х4x2,2 – набавна цена: 691 EUR

 • 4х6x2,2 - набавна цена: 729 EUR

Про модел

 • 985 EUR - 2393 EUR
  Цена:
 • Преговарати
  Цена закупа:
 • Платно

 • ПВЦ кровне

 • UV отпорна, временске услове

 • Варови чине овај 100% водоотпоран шатор

 • Повећана отпорност лома због јаких додатних појачања

 • Прозор: 1.42 м х 1,27 м

 • 3 x 6 м XXL - 2,6 m - набавна цена - 892 EUR / цену закупа – 132 EUR

 • 3 x 10 м XXL - 2,6 m - набавна цена - 1018 EUR / цену закупа – 139 EUR

 • 4 x 6 м XXL - 2,6 m - набавна цена - 1047 EUR / цену закупа – 140 EUR

 • 4 x 8 м XXL - 2,6 m - набавна цена -1171 EUR / цену закупа– 164 EUR

 • 4 x 10 м XXL - 2,6 m - набавна цена -1236 EUR / цену закупа– 165 EUR

 • 5 x 8 м XXL - 2,6 m - набавна цена -1288 EUR / цену закупа – 169 EUR

 • 5 x 10 м XXL - 2,6 m - набавна цена -1403 EUR / цену закупа – 176 EUR

 • 5 x 12 м XXL - 2,6 m - набавна цена -1463 EUR / цену закупа – 179 EUR

 • 6 x 6 м XXL - 2,6 m - набавна цена -1217 EUR / цену закупа – 175 EUR

 • 6 x 8 м XXL - 2,6 m - набавна цена -1581 EUR / цену закупа – 191 EUR

 • 6 x 10 м XXL - 2,6 m - набавна цена -1509 EUR / цену закупа – 189 EUR

 • 6 x 12 м XXL - 2,6 m - набавна цена -1714 EUR / цену закупа – 258 EUR

 • 6 x 12 м XXL - 4,0 m - набавна цена - 2415 EUR / цену закупа – 330 EUR

 • 6 x 14 м XXL - 2,6 m - набавна цена - 1842 EUR / цену закупа – 269 EUR

 • Цене су без ПДВ-а и без укључује монтажу, демонтажу и превоз

Прем плус модел

 • 720 EUR - 1425 EUR
  Цена:
 • Преговарати
  Цена закупа:
 • Платно

 • ПВЦ кровне

 • UV отпорна, временске услове

 • Варови чине овај 100% водоотпоран шатор

 • Повећана отпорност лома због јаких додатних појачања

 • Прозор: 1.42 м х 1,27 м

 • 3 x 4x2,1 – набавна цена -720 EUR

 • 4 x 6x2,1 - набавна цена -863 EUR

 • 4 x 8x2,1 - набавна цена -976 EUR

 • 4 x 10x2,1- набавна цена - 1085 EUR

 • 5 x 8x2,1 - набавна цена - 1080 EUR

 • 5 x 10x2,1 - набавна цена -1183 EUR

 • 6 x 8x2,1 - набавна цена - 1175 EUR

 • 6 x 12x2,1 -набавна цена - 1425 EUR

 • Цене су без ПДВ-а и без укључује монтажу, демонтажу и превоз

Прем модел

 • 631 EUR - 1302 EUR
  Цена:
 • Преговарати
  Цена закупа:
 • ПВЦ кровне

 • UV отпорна, временске услове

 • Варови чине овај 100% водоотпоран шатор

 • Повећана отпорност лома због јаких додатних појачања

 • Прозор: 1.42 м х 1,27 м

 • 3х3x2,1 – набавна цена: 631 EUR

 • 3х4x2,1 – набавна цена: 658 EUR

 • 3х6x2,1 - набавна цена: 725 EUR

 • 3х8x2,1 – набавна цена: 817 EUR

 • 3х10x2,1 – набавна цена: 883 EUR

 • 4х4x2,1 – набавна цена: 700 EUR

 • 4х6x2,1 - набавна цена: 768 EUR

 • 4х8x2,1 – набавна цена: 868 EUR

 • 4х10x2,1 –набавна цена: 948 EUR

 • 5х4x2,1 – набавна цена: 803 EUR

 • 5х6 x2,1– набавна цена: 872 EUR

 • 5х8x2,1 – набавна цена: 973 EUR

 • 5х10x2,1 – набавна цена: 1061 EUR

 • 5х12x2,1 – набавна цена: 1165 EUR

 • 6х6x2,1 – набавна цена: 932 EUR

 • 6х8x2,1 – набавна цена: 1051 EUR

 • 6х10x2,1 – набавна цена: 1166 EUR

 • 6х12x2,1 – набавна цена:1302 EUR

 • Цене су без ПДВ-а и без укључује монтажу, демонтажу и превоз

Клас Плус модел

 • 595 EUR - 992 EUR
  Цена:
 • Преговарати
  Цена закупа:
 • ПВЦ кровне

 • Овај материјал је ватростални ПВЦ-церада са камиона упоредиве

 • UV отпорна, временске услове

 • Лучних прозора: 1.27 мк 1.27 м

 • 3х3x2,0 – набавна цена: 595 EUR

 • 3х4x2,0 – набавна цена: 613 EUR

 • 3х6x2,0 – набавна цена: 665 EUR

 • 3х8x2,0 – набавна цена: 734 EUR

 • 3х10x2,0 – набавна цена: 797 EUR

 • 4х4x2,0 – набавна цена: 643 EUR

 • 4х6x2,0 – набавна цена: 693 EUR

 • 4х8x2,0 – набавна цена: 772 EUR

 • 4х10x2,0 – набавна цена: 837 EUR

 • 5х6x2,0 – набавна цена: 768 EUR

 • 5х8x2,0 – набавна цена: 820 EUR

 • 5х10x2,0 – набавна цена: 883 EUR

 • 5х12x2,0 – набавна цена: 974 EUR

 • 6х6x2,0 - набавна цена: 837 EUR

 • 6х8x2,0 – набавна цена: 917 EUR

 • 6х10x2,0 – набавна цена: 992 EUR

 • Цене су без ПДВ-а и без укључује монтажу, демонтажу и превоз

Клас модел

 • 665 EUR - 953 EUR
  Цена:
 • Преговарати
  Цена закупа:
 • ПЕ материјала

 • UV отпорна, временске услове

 • Лучних прозора: 1.42 м 1.27 м

 • 4х10x2,1 - набавна цена: 604 EUR

 • 5х8x2,1 - набавна цена: 665 EUR

 • 5х10x2,1 - набавна цена: 713 EUR

 • 5х12x2,1 -набавна цена: 749 EUR

 • 6х8x2,1 - набавна цена: 818 EUR

 • 6х12x2,1 - набавна цена: 953 EUR

 • Цене су без ПДВ-а и без укључује монтажу, демонтажу и превоз